I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, 28 February 2011

60:4-5

"Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal-masir. Rabbana la taj'alna fitnatan li-lladhina kafaru waghfir lana Rabbana innaka Antal 'Azizul-Hakim." 
 
"Our Lord! on Thee do we rely, and to Thee do we turn, and to Thee is the eventual coming. Our Lord! do not make us a trial for those, who disbelieve, and forgive us, Our Lord! surely Thou are the Mighty, the Wise." (60:4-5)

Saturday, 19 February 2011

25:74

"Rabbana hab lana min azwajina wa dhuriyyatina qurrata A'yunin waj'alna lil-muttaqina imama." 
 
"Our Lord! grant us in our mates and offspring the joy of our eyes and make us patterns for those who guard against evil." (25:74)

Tuesday, 15 February 2011

::Dagang

Daripada Ibnu Umar r.a katanya: “Rasulullah SAW telah memegang kedua-dua bahu ku lantas bersabda : “Hendaklah kamu menjadi seperti seorang dagang di dunia ini atau seorang pengembara..” Ibnu Umar r.a berkata : “Apabila kamu berpetang-petang janganlah kamu menunggu waktu pagi, dan apabila kamu berpagi-pagi maka janganlah tunggu waktu petang dan pergunakan masa sihat mu sebelum sakit mu dan masa hidup mu sebelum mati mu...”

 
(Al-Bukhari)
::Senang cereta--JANGAN bertangguh. Lakukan yang terbaik buat hari--masa ini.

Tuesday, 8 February 2011

::Adil Terhadap Anak-anak

Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya:"Takutlah akan Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu. ”

 
Riwayat al-Bukhari dan Muslim
i) Anak-anak adalah amanah Allah S.W.T yang telah diserahkan kepada ibubapa untuk dijaga dan dipelihara dengan membimbing mereka ke arah kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.
ii) Membeza-bezakan anak adalah faktor yang boleh merosakkan peribadi dan jiwa mereka kerana akan timbul perasaan hasad dengki hingga membuatkan mereka sering bergaduh dan hilang rasa kasih sayang sesama sendiri.
iii) Sewajarnya ibubapa menyamakan layanan antara anak-anak tanpa mengira lelaki atau perempuan, sempurna atau cacat, cantik atau tidak kerana semua perkara dari segi pakaian, makanan, pemberian, kasih-sayang dan sebagainya adalah hak mereka yang mesti dipenuhi dan diberi sama rata apatah lagi hubungan antara ibubapa dan anak adalah hubungan yang bersifat kewajipan dan tanggungjawab.
iv) Sesungguhnya ibubapa yang berlaku adil akan diberkan ganjaran syurga di akhirat kelak sebagaimana yang tersebut dalam hadith Rasulullah s.a.w, maksudnya:” Sesiapa yang mempunyai anak perempuan, kemudian tidak dihinakan dan tidak mengutamakan anak lelaki dari anak perempuan, nescaya dia dimasukkan Allah ke dalam syurga.” (Abu Daud & Hakim) 

Thursday, 3 February 2011

46:15

"Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mata-ka-llati an'amta 'alayaa wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati, inni tubtu ilaika wa inni minal-muslimeen." 
 
"O My Lord! grant me that I should be gateful for Thy favor which Thou hast bestowed on me and my parents, and that I should do good such as Thou art pleased and do good to me in respect of my offspring; surely I turn to Thee, and truly I submit (to Thee) in Islam." (46:15)